Etusivu » Blogi » Liikuntaan ja kulttuuriin fiksusti sijoitetut eurot tulevat tuplana takaisin tulevaisuudessa hyvinvoinnin myötä

Liikuntaan ja kulttuuriin fiksusti sijoitetut eurot tulevat tuplana takaisin tulevaisuudessa hyvinvoinnin myötä

Katja Lindqvist liikunta ja kulttuuri

Kulttuuri – kuten teatteri, taide ja musiikki – vaikuttavat liikunnan tavoin kaiken ikäisten ihmisten hyvinvointiin. Niiden vaikutukset näkyvät niin yksilön, yhteisön kuin koko yhteiskunnan tasolla. Liikunnalla ja kulttuurilla on sekä ennaltaehkäiseviä että korjaavia vaikutuksia. Lasten näkökulmasta erilaiset näytelmäkerhot, musiikki-, taide- ja ilmaisutaidon harrastukset sekä liikunta voivat olla tärkeä väylä omien vahvuuksien löytämiseen. Liikunta ja kulttuuri edistävät toimintakykyä ja terveyttä sekä kehittävät vuorovaikutustaitoja ja yhteisöllisyyttä. Niiden avulla voidaan tehdä myös korjaavaa toimintaa lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Liikunta ja kulttuuri voivat lukuisten terveyttä ja kehitystä tukevien vaikutusten lisäksi auttaa lapsia luomaan ja ylläpitämään sosiaalisia suhteita, ja ne voivat myös toimia tärkeänä väylänä tunteiden ilmaisuun ja itsesäätelyn vahvistamiseen. Ja sama pätee kaikenikäisiin.

Lapsilla ja aikuisilla on oikeus laadukkaisiin liikunta- ja kulttuuripalveluihin

Liikunta- ja kulttuuripalvelut ovat yhtä tärkeitä, niitä ei voi laittaa vastakkain. Uskon, että molempiin voidaan jatkossa panostaa enemmän, jos saamme sellaisen joukkueen valtuustoon, jossa näemme Kouvolan yhtenä kaupunkina sen moninaisine alueineen. Kaupunki tarvitsee teatterin ja erilaisia liikuntapaikkoja. Emme ikinä pääse kehittämään mitään, jos emme ole valmiit myös puuttumaan rakenteisiin. Tässäkin asiassa vähemmän voi olla enemmän, keskitytään laatuun ennemmin kuin määrään.

Uimahallipäätösten osalta viestikapula siirtyy seuraavalle valtuustolle

Nykyinen valtuusto päätti viimeisimmän vuonna 2019 esitellyn uimahalliverkkoselvityksen perusteella, että uusi uimahalli rakennetaan ja sen valmistumiseen saakka kaikki neljä uimahallia pysyvät toiminnassa. Kun uusi uimahalli valmistuu, Kuusankosken ja Urheilupuiston uimahallit (huonokuntoisimpina) lakkautetaan. Valtuusto päätti myös, että Kouvolassa riittää jatkossa 2–3 uimahallia eli uusi keskustan alueen (Kouvola-Kuusankosken) sekä Inkeroisten ja Valkealan hallit.

Nyt alkuvuodesta 2021 toteutettiin kysely, jossa kartoitettiin kuntalaisten mielipiteitä ja toiveita uuden uimahallin sijaintiin vaikuttavista tekijöistä. Työ jatkuu ja positiivista on, että kaikille kuntalaisille annettiin mahdollisuus kertoa toiveensa muuallakin kuin mielipidepalstoilla. Uuden uimahallin ohjausryhmä valittiin 2021 helmikuussa ja ohjausryhmän tavoitteena on selvittää uimahallin paikka ja kokonaisuus kevään aikana. Apuna tässä on asiantuntijoiden ja konsulttien selvitykset. Uimahallin rakentamisen on arvioitu alkavan vuonna 2023. Uuden uimahallin hankkeeseen on varattu rahaa tälle vuodelle 350.000 euroa ja vuodelle 2022 150.000 euroa. 

Urheilupuiston alue on hyvä vaihtoehto uuden uimahallin sijainniksi

Verkostoni asiaan perehtyneen luottamushenkilön mukaan uimahallityöryhmässä ja keskustan kaavoituksessa on alun pitäen lähdetty liikkeelle pitkälti Urheilupuiston alueen kehittämisestä. Etuina tässä ovat koulukeskittymä ja julkinen liikenne sekä toisaalta synergiaedut jäähallin ja uimahallin energian käytössä. Myös uimahallin kaariosa suojelukohteena on yksi tärkeä ratkaistava lähtökohta. Monipuolisten vierailujen ja laskelmien jälkeen uimahallityöryhmä esitti vuonna 2019 näkemyksensä nykyaikaisesta uimahallista 50 metrin altaalla, joka on mahdollista jakaa useampiin osiin. Tämä mahdollistaisi työryhmän mukaan vireälle uimaseuralle kisojen järjestämiseen Kouvolassa. Myös energia- ja esteettömyysasiat, lapset sekä moninaiset oheispalvelut yrittäjien toimesta on huomioitu seikkaperäisessä faktoihin perustuvassa selvityksessä jo vuonna 2019.

Mikäli uusi keskinen yhtenäiskoulu rakennettaisiin keskustan Urheilupuiston alueelle, sen tarjoamat synergiaedut puoltaisivat Urheilupuiston aluetta myös uuden uimahallin sijaintina. Uuden yhtenäiskoulun paikka varmistuu kevään aikana. Joka tapauksessa päätökset uimahallihankkeen suhteen ovat edessä tulevalla valtuustokaudella. Taas kerran peräänkuulutan vastuullista päätöksentekoa. Toivon todella, että tämä prosessi etenee nyt aikataulujen mukaisesti ja päätökset eivät veny yhtä kauan kuin kävi esimerkiksi Ratamo-hankkeen kanssa. Uskon, että oikeat päätökset saadaan tehtyä, kun katseet pidetään tulevaisuuden yhtenäisessä ja elinvoimaisessa Kouvolassa.

Liikkuvan ja kulttuurillisen Kouvolan puolesta,
Katja

Katja on 47-vuotias äiti, yrittäjä, YAMK-opiskelija, tulevaisuuden päättäjä ja Kouvolan Kokoomuksen kuntavaaliehdokas 2021. Lue lisää Katjasta ja seuraa Katjaa myös Facebookissa ja Instagramissa.