Etusivu » Blogi » Vastuulliset ja tulevaisuuteen katsovat kouluverkkopäätökset edellyttävät metsän näkemistä puilta

Vastuulliset ja tulevaisuuteen katsovat kouluverkkopäätökset edellyttävät metsän näkemistä puilta

Katja katse tulevaisuuteen

Vuonna 2009 perustettu Kouvola syntyi kuntaliitoksen myötä, kun Kouvola ja ympäröivät kunnat ja kaupungit liittyivät yhteen. Tämän jälkeen aloitettiin Kouvolan kouluverkkoselvitykset lasten edun mukaisen ja samalla kokonaistaloudellisesti tehokkaan ja kestävän kouluverkon rakentamiseksi. Tätä työtä on nyt jatkettu tähän päivään asti ja se tulee jatkumaan myös tulevana valtuustokautena. 

Miksi Kouvolan kouluverkkoselvitykset jatkuvat yhä edelleen?

Nykyisen valtuuston aikana vuonna 2019 tehtiin päätös lakkauttaa 2 lukiota ja 4 alakoulua. Kouluverkkoselvityksen tavoite oli 18 koulua, mutta päätökseksi tuli 20 koulua. Samalla päätettiin myös, että Elimäellä jatkaa yhtenäiskoulu. Supistamispäätöksiä jää tehtäväksi seuraavalle valtuustolle, koska vaadittuja säästöjä ei saatu tehtyä. Väistämättä mieleen nousee kysymys, miksi päätökset koulujen lakkauttamisista ovat esillä vuodesta toiseen?

Koulujen lakkautuksia ei koskaan tehdä heppoisin perustein. Niiden takana ovat taloudellisten haasteiden aiheuttamat paineet, ikärakenteen muutokset ja kaupunkimme harmittava muuttotappio. Kouluverkkopäätöksiä tehdessä tulee aina huomioida lapsien etu pitkällä tähtäimellä: onko koulu oppilaiden hyvinvoinnin, turvallisuuden ja tarpeiden mukainen ja vastaako se nykyisen oppimissuunnitelman vaatimia oppimisympäristöjä? Onko oppilaita koulussa hyvin vähän ja pieneneekö alueen lapsien määrä tulevaisuudessa entisestään? Näissä tilanteissa on punnittava sitä, onko lapsien edun mukaista siirtää oppilaat läheiseen kouluun, johon yhdistetään useamman pienen koulun oppilaat tai rakentaa kokonaan uusi koulu useamman alueen oppilaille.

Kouvolan kaupunki on teetättänyt monia erilaisia selvityksiä kouluverkosta vuosien aikana, ja kaikki selvitykset ovat osoittaneet, että Kouvolassa on liian paljon kouluja, kun verrataan muita samankokoisia kaupunkeja ja alueellisia lapsilukuja. Muutoksen vastustaminen kuuluu asiaan ja terve kriittisyys ja kyseenalaistaminen auttavat varmistamaan asioiden riittävän monipuolisen tarkastelun. Alueelliset tunnesiteet ovat vahvoja ja koko tunnekirjon läpikäyminen on luonnollinen osa prosessia, mutta lopulta päättäjän tulee pystyä tarkastelemaan kouluverkkoa kokonaisuutena ja perustaa päätöksenteko tosiasioihin, katse tulevaisuuden elinvoimaisessa Kouvolassa. Nyt kouluverkkopäätökset ovat olleet valtuuston käsittelyssä yli 10 vuotta. Alueellinen kiistely jatkuu sen sijaan, että keskittäisimme yhteiset voimavaramme tulevaisuuden vision saavuttamiseen.

Yhteistyö voi alkaa, kun käännämme katseemme tulevaisuuteen

Täyttäessäni vaalikoneita huomioni kiinnittyi väitteeseen: ”Poliitikon velvollisuus on ennen kaikkea ajaa omien äänestäjiensä etuja”. Mielestäni valtuutetun velvollisuus on nähdä Kouvola kokonaisuutena. Tietenkin oman alueensa etua tulee edistää, mutta kapeakatseisuuteen ei saa sortua, mikäli se vahingoittaa tai heikentää koko kaupungin etua, eikä edistä kaupunkimme elinvoimaisuutta pitkällä aikavälillä.

Kouvolalla tulee olla laadukas ja nykyaikainen oppimisympäristö kaikille lapsille ja nuorille. Taloudelliset resurssit aiheuttavat siihen muutostarvetta. Muutos ei kuitenkaan ole aina huono asia, joskus vähemmän voi olla enemmän. Kun rakennamme nyt uusia isompia kouluja, voimme keskitetysti panostaa enemmän lasten ja nuorten hyvinvointiin, saamme oppimisympäristöt tukemaan ja palvelemaan paremmin jokaista oppilasta. Erityislapsien ja pienryhmätoiminnan tarpeet voidaan huomioida lähempänä kotia ja saamme jokaiseen kouluun sinne tarvittavan määrän oppimista tukevaa henkilöstöä. Investoimalla muutokseen saamme pitkällä aikavälillä toimivia oppimisympäristöjä, jotka tukevat lasten ja nuorten kehitystä ja oppimista.

Yhteistyön, vastuullisen ja tulevaisuuteen katsovan päätöksenteon puolesta,
Katja

Katja on 47-vuotias äiti, yrittäjä, YAMK-opiskelija, tulevaisuuden päättäjä ja Kouvolan Kokoomuksen kuntavaaliehdokas 2021. Lue lisää Katjasta ja seuraa Katjaa myös Facebookissa ja Instagramissa.